ชื่อสถาบัน
ราคาสำหรับวีซ่า 6 เดือน - 1 ปี
- REGENT'S UNIVERSITY LONDON
£9,120 (1Year) | Price list
- UNIVERSITY OF ART LONDON
£9,072 (1Year) | Price list
- MIDDLESEX UNIVERSITY
£6,940 (30 Weeks) | Price list
- UNIVERSITY OF SUNDERLAND
£3,400 (20 Weeks) | Price list
   
* ต้องการคะแนน IELTS for UKVI ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 4.0 ในการยื่นขอวีซ่าที่ทำงานได้


ชื่อสถาบัน
ราคาสำหรับวีซ่า 1 ปี
- SPEAK UP LONDON
£2,130 | Price list
- THE BURLINGTON SCHOOL
£2,255 | Price list
- EDGWARE ACADEMY
£2,400 | Price list
- WEST LONDON COLLEGE (WLC)
£2,500 | Price list
- WESTMINSTER ACADEMY
£2,500 | Price list
- TWIN GROUP COLLEGE
£2,970 | Price list
- SOUTHAMPTON LANGUAGE COLLEGE
£3,084 | Price list
- ISIS SCHOOL (Brighton)
£3,614 | Price list
- THE LANGUAGE GALLERY
£4,650 | Price list
- BRITISH STUDY CENTRES (Brighton)
£4,940 | Price list
- LONDON SCHOOL OF COMMERCE (LSC)
£7,500 | Price list
 
* ไม่ต้องใช้คะแนนทางภาษา 

ชื่อสถาบัน
ราคาสำหรับวีซ่า 1 ปี
- LONDON SCHOOL OF COMMERCE (LSC)
£6,950 | Price list
- UNIVERSITY OF GREENWICH
£9,275 | Price list
- KING'S COLLEGE
£10,250 | Price list
- UNIVERSITY OF WEST LONDON
£11,250 | Price list
- COVENTRY UNIVERSITY (LONDON)
£15,000 | Price list
- UNIVERSITY OF ART
£15,180 | Price list
- BRUNEL UNIVERSITY
£19,500 | Price list
- MIDDLESEX UNIVERSITY
£25,000 | Price list
 
- BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
- CARDIFF UNIVERSITY
- CHICHESTER UNIVERSITY
- CITY UNIVERSITY
- GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY
- HERIOT WATT UNIVERSITY
- KINGSTON UNIVERSITY
- LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY
- LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY
- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
- NEWCASTLE UNIVERSITY
- OXFORD BROOKES UNIVERSITY
- PLYMOUTH UNIVERSITY
- QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
- HERTFORDSHIRE UNIVERSITY
- SWANSEA UNIVERSITY
- SUNDERLAND UNIVERSITY
- UNIVERSITY OF BOLTON
- UNIVERSITY OF BRADFORD
- UNIVERSITY OF BRIGHTON
- UNIVERSITY OF CHESTER
- UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
- UNIVERSITY OF GLAMORGAN
- UNIVERSITY OF LINCOLN
- UNIVERSITY OF LIVERPOOL
- UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
- UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
- UNIVERSITY OF SUSSEX
- UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND
- UNIVERSITY OF ULSTER (LONDON & BIRMINGHAM)
- WOLVERHAMPTON UNIVERSITY
- TRINITY ST.DAVID, UNIVERSITY OF WALES
ชื่อสถาบัน
ราคาสำหรับวีซ่า 1 ปี
- GLYNDWR UNIVERSITY
£4,250 | Price list
- LONDON SCHOOL OF COMMERCE (LSC)
£4,990 | Price list
- LONDON COLLEGE OF CONTEMPORARY ARTS
£9,950 | Price list